Academia Adacta AB är ett bokförlag
som ger ut böcker för universitet och högskola.